Novinky

Silnice I/20

Začala úprava křižovatky u Kláštera

3. 4. 2024
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo se startem dubna s úpravou křižovatky silnice I/20 a III/11747 u obce Klášter poblíž Nepomuku. Stávající podoba křížení silnice I/20 se silnicí III. třídy už nevyhovuje dnešním potřebám, a to výškovým a…

Vznikne kontrolní stanoviště

26. 3. 2024
V přípravě stavby "I/20 Životice, křižovatka se silnicí II/188" došlo ke změně projektu. Na žádost PČR byla v průběhu roku 2023 zpracována studie na umístění kontrolního stanoviště, a to na původní (nově rušené), části silnice II/188. Toto kontrolní…

Blíží se úprava křižovatek

13. 2. 2024
Pět měsíců by měla trvat stavební úprava křižovatek silnic I/20 x II/183 x III/18026 a I/20 x I/19 u obce Losiná. Stavba řeší rozšíření pravého jízdního pruhu ve směru od Plzně z 3,25 m na 5,5 m pro zajištění odbočení na silnice I/19 a usměrnění…

Křižovatku čeká přestavba

31. 1. 2024
Stávající křižovatka silnic I/20 a III/11747 u obce Klášter nedaleko Nepomuku dozná již letos přestavby spočívající ve vložení levého odbočovacího pruhu na silnici I/20 a nakolmení napojení silnice III/11747. Stávající křižovatka silnic I/20 a III…

Obchvat pomůže dvěma obcím

29. 12. 2023
Množstvím obcí stále prochází trasa silnice I/20. Hned dvě obce se zbaví provozu díky stavbě obchvatu Chválenic. Vedle této obce ubyde zásadním měrou provoz též v nedalekých Želčanech, kterou silnice prakticky dělí na…

Úsek má povolení

10. 11. 2023
Plánovaná přeložka I/20 mezi obcemi Sedlice a Hněvkov pokročila v přípravě. Krajský úřad Jihočeského kraje vydal 8. listopadu 2023 zatím nepravomocné stavební povolení pro více než 6,6 kilometru dlouhou přeložku…

Zárodek tunelu je hotový

12. 10. 2023
Správa železnic oficiálně ukončila stavbu „Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy – Koterov. Její součástí byla i stavba tunelového zárodku pod zmodernizovanou železniční tratí, který je součástí připravované akce „I/20 Plzeň,…

Povolení je pravomocné

26. 9. 2023
Připravovaná přestavba křižovatky silnice I/20 se silnicí II/188  III/02014 u obce Životice má od konce srpna pravomocné povolení. V současné době jsou zpracovány geometrické plány na výkupy pozemků, které začnou v…

Byla podána žádost o územní rozhodnutí

28. 8. 2023
Stavba projektu I/20 Plzeň, úsek Jasmínová–Jateční má sice začít až za šest let, ovšem příprava této akce běží plynule. V červenci podalo ŘSD žádost o vydání územního rozhodnutí. To bude vydávat Krajský úřad…

Chystá se přeložka plynovodu

25. 7. 2023
Jedním z nezbytných kroků před realizací stavby přeložky silnice I/20 mezi Hněvkovem a Sedlicemi je přeložka vysokotlakého plynovodu. Konkrétně jde o tři stavební objekty. Zakázku bude mít na starost firma EG.D, a.s…

Záměr projektu bude aktualizován

26. 6. 2023
V rámci přípravy akce "I/20 Plzeň, Jasmínová – Jateční" je zapotřebí zajistit aktualizaci ekonomického hodnocení a Záměru projektu, a to podle nové směrnice platné od března 2021. V ekonomickém hodnocení budou…

Na plánované stavbě přeložky došlo k posunu

30. 5. 2023
Na plánované stavbě přeložky silnice I/20 mezi Hněvkovem a Sedlicemi došlo k dalšímu posunu v přípravě. ŘSD podalo žádost o vydání stavebního povolení. Zároveň probíhají výkupy potřebných pozemků v budoucí trase.…

Blíží se úprava křižovatek

25. 4. 2023
ŘSD připravuje úpravu a rozšíření křižovatky s odbočkou na I/19 na Nezbavětice a Nezvěstice, která se nachází nad obcí Losiná na silnici I/20. Úprava spočívá ve výstavbě pravého odbočovacího pruhu ve směru od Plzně…

Začala demolice domků

7. 3. 2023
Na trase budoucího východního obchvatu Plzně na silnici I/20 začalo bourání zchátralých domů dlouhodobě obývaných bezdomovci. Demolice se bude týkat rovněž  dalších budov v lokalitě blízko železniční tratě v Plzni…

U Losiné proběhne průzkum

21. 2. 2023
Zpracováním diagnostického průzkumu vozovky pokračuje příprava stavby "I/20 Losiná - obchvat". Práce má na starost firma Silniční inženýrská společnost, s.r.o., která dle smlouvy dokončí průzkum do konce března.…

Chystá se průzkum trasy

25. 1. 2023
Chystá se průzkum trasy U plánované stavby "I/20 Životice, křižovatka se sil. II/188 a III/02014" se fáze přípravy opět o kus posunula. Po loňském vydání společného povolení došlo ke konci roku 2022 k uzavření…

Předjíždění bude bezpečnější

22. 12. 2022
Na plánovaném obchvatu obce Chválenice budou mít řidiči možnost bezpečnějšího a plynulejšího předjíždění. V úseku mezi staničením km 9,610 – 11,700, který zahrnuje MÚK Chlum, jsou navrženy ve stoupání stoupací pruhy…

Průzkum má zpracovatele

1. 12. 2022
Jednou ze staveb, která v budoucnu zlepší průjezd Plzní, je úsek silnice I/20 mezi ulicemi Jateční a Na Roudné. V jeho přípravě Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokročilo, když nyní vybralo zpracovatele…

Okružní křižovatka bude hotová

24. 11. 2022
Během pátku 2. 12. 2022 by mělo v režimu předčasného užívání dojít k úplnému zprovoznění nově budované okružní křižovatky v Losiné u Plzně na silnici I/20. V průběhu příštího týdne ještě na místě proběhnou poslední…

Úseky mají své vizualizace

11. 11. 2022
Prozatím virtuální projížďku po plánovaných úsecích si mohou prohlédnout zájemci na nových vizualizacích, které ŘSD zveřejnilo pro dva úseky na silnici I/20 v Plzni. Jde o severní etapu plánované stavby „I/20 Plzeň,…

Chystá se průzkum trasy

10. 10. 2022
Pokrok v přípravě nastal v případě stavby "I/20 Plzeň, Jateční - Na Roudné", u níž Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) momentálně hledá zpracovatele zjišťovacího záchranného archeologického průzkumu (ZAV). Na základě…

Práce na křižovatce pokračují

1. 9. 2022
V Losiné nadále probíhají práce na druhé polovině budované okružní křižovatky na I/20. V minulém týdnu například stavba pokračovala pokládkou betonových žlabů, realizací dešťové kanalizace nebo terénními úpravami ve…

Přestavba křižovatky má povolení

16. 8. 2022
Přestavbu stávající průsečné křižovatky silnic č. I/20, č. II/174 a č. II/177 v obci Lnáře připravuje Ředitelství silnic a dálnic. Křižovatka se nachází přímo v obci ležící v okrese Strakonice. Nově se tvar…

Úprava křižovatky má povolení

22. 7. 2022
V režimu společného stavebního a územního řízení probíhá příprava stavby "I/20 Životice, křižovatka se silnicí II/188". Krajský úřad Plzeňského kraje vydal 19. 7. 2022 Společné povolení pro stavbu. Během ní dojde ke změně situování křižovatky do…

Kraj zamítl odvolání

27. 6. 2022
Krajský úřad Plzeňského kraje (Odbor regionálního rozvoje) rozhodl ve věci odvolání vůči vydanému územnímu rozhodnutí ke stavbě "I/20 Losiná, obchvat". Odvolání proti územnímu rozhodnutí Magistrátu města Plzně …

Začne sloužit část křižovatky

6. 6. 2022
V souvislosti s výstavbou nové okružní křižovatky v Losiné u Plzně na I/20 dojde v sobotu 11. 6. ke změnám v přechodné úpravě provozu. I nadále bude na místě platit částečná uzavírka hlavní komunikace a provoz bude…

V Plzni staví zárodek tunelu

27. 5. 2022
Pracovníci stavební firmy Metrostav staví v Plzni budoucí tunel pod modernizovanou železniční tratí na České Budějovice. Tunel vzniká od konce listopadu 2020 v Plzni-Božkově a nejprve se buduje takzvaný tunelový…

U Losiné vznikne zárodek křižovatky

5. 4. 2022
Od počátku dubna je u Losiné viditelná stavební aktivita, která souvisí s akcí „I/20 Losiná – okružní křižovatka“. Na území obce tak došlo k částečnému omezení provozu na hlavní komunikaci. Na hlavní trase mezi…

Koncept dokumentace je hotový

9. 3. 2022
Projekční společnost Valbek, spol. s r. o. dokončila koncem února koncept dokumentace pro stavební povolení (DSP) na stavbu úseku silnice I/20 Hněvkov–Sedlice. Nyní bude následovat připomínkování tohoto konceptu, po němž bude vyhotoven čistopis …

Vzniká okružní křižovatka u budoucího obchvatu

10. 2. 2022
Na loni zahájené terénní práce naváže na jaře i samotná výstavba nové okružní křižovatky (OK). Křižovatka vznikne u Losiné na tahu I/20, která se severně od obce kříží se silnicí III/18047. Podoba stávající…

Dokončuje se čistopis dokumentace

28. 1. 2022
Postupnou návaznost má zatím plánovaná stavba dalšího úseku silnice I/20 v Plzni. Součástí východního segmentu okruhu města se stane stavba „I/20 Plzeň, úsek Jateční–Na Roudné“, jejíž délka bude 2105 m. Během…

Část stavby povede tunelem pod tratí

28. 1. 2022
Také prostorem pod kolejemi povede v budoucnu východní část plzeňského okruhu tvořeného stavbou „I/20 Plzeň, úsek Jasmínová–Jateční“. Část z 3670 m dlouhé stavby bude dvoukolejnou železniční trať podcházet v tunelu.…

Chystá se další část dokumentace

28. 1. 2022
Svého zpracovatele má od prosince 2021 stavba „I/20 Losiná - obchvat“. Konkrétně se jedná o stupeň dokumentace pro stavební povolení (DSP). ŘSD na její vypracování vybralo firmu Sudop Praha a.s., která uspěla se…
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR