Novinky

Silnice I/20

Začala demolice domků

7. 3. 2023
Na trase budoucího východního obchvatu Plzně na silnici I/20 začalo bourání zchátralých domů dlouhodobě obývaných bezdomovci. Demolice se bude týkat rovněž  dalších budov v lokalitě blízko železniční tratě v Plzni na Doubravce. Na blížící se demolici objektů upozorňovali strážníci městské policie tamní osoby zdržující se uvnitř domů. K zemi půjde také velký dům na ulici Jateční, z něhož byli poslední obyvatelé vystěhováni před šesti lety. V místě této budovy povede kolektor, ve kterém budou hlavní inženýrské sítě města, teplárny atd. 
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR