Novinky

Silnice I/20

Dokončuje se čistopis dokumentace

28. 1. 2022
Postupnou návaznost má zatím plánovaná stavba dalšího úseku silnice I/20 v Plzni. Součástí východního segmentu okruhu města se stane stavba „I/20 Plzeň, úsek Jateční–Na Roudné“, jejíž délka bude 2105 m. Během přípravy stavby byl již dokončen předběžný geotechnický průzkum. Nyní pokračuje zpracování dokumentace pro územního rozhodnutí (DÚR). K dokončení konceptu DÚR došlo v průběhu listopadu 2021. V současnosti probíhá připomínkování konceptu. Následně budou připomínky zapracovány do čistopisu DÚR. ŘSD přepokládá, že do konce roku 2022 bude vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR