Novinky

Silnice I/20

Práce na křižovatce pokračují

1. 9. 2022
V Losiné nadále probíhají práce na druhé polovině budované okružní křižovatky na I/20. V minulém týdnu například stavba pokračovala pokládkou betonových žlabů, realizací dešťové kanalizace nebo terénními úpravami ve středu křižovatky. Dokončena by křižovatka měla být v listopadu. Okružní křižovatka leží na hlavní trase mezi Pískem a Plzní a nahradí původní stykovou křižovatku silnic I/20, III/18047 a polní cesty. Finální podoba OK rovněž počítá se založením budoucích větví mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Losiná, která bude součástí plánovaného obchvatu této obce.

Pokračující práce na křízovatce v Losiné si můžete prohlednou v galerii zde.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR