Novinky

Silnice I/20

Přestavba křižovatky probíhá za uzavírky

25. 6. 2024
Silnice I/20 u Kláštera nedaleko Nepomuku, kde od dubna probíhá přestavba křižovatky hlavního tahu se silnicí III/11747, je z bezpečnostních důvodů uzavřena. Oficiální objízdná trasa (hlavně pro vozidla nad 3,5t) je vedena po II/230 a I/27 přes Přeštice. Uzavírka potrvá nejdéle do 30. 11. 2024.
Stávající křižovatka silnic I/20 a III/11747 tvoří nebezpečnou dopravní závadu na silnici I/20 a je místem častých dopravních nehod. Stavbou
bude odstraněno nevhodné směrové i výškové vedení silnice I/20, dojde ke zmíněnému mírnému nakolmení napojení silnice III/11747 a bude zřízen levý odbočovací pruh směrem na Klášter, umožňující bezpečné odbočení vlevo odbočujících vozidel. Délka úpravy na silnici I/20 bude 516,975 m a bude provedena v šířkové kategorii S 8,5/70. Zachováno bude stávající napojení objektu Klatovského rybářství.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR