Novinky

Silnice I/20

Vzniká okružní křižovatka u budoucího obchvatu

10. 2. 2022
Na loni zahájené terénní práce naváže na jaře i samotná výstavba nové okružní křižovatky (OK). Křižovatka vznikne u Losiné na tahu I/20, která se severně od obce kříží se silnicí III/18047. Podoba stávající křižovatky je styková a představuje bezpečnostní riziko. Loni začala stavební firma s překládkou inženýrských sítí. Na jaře by měla začít samotná výstavba OK. Stavba by měla být kompletně dokončená v závěru příštího roku. Po kruhovém objezdu by auta měla jezdit od začátku podzimu roku 2022. Do OK bude kromě silnice z a do Losiné napojena i komunikace ze zdejší obchodní a průmyslové zóny (tj. zmíněná silnice III. třídy). Dále bude jedno rameno OK tvořit i budoucí komunikace, která propojí OK přes pole a louky se silnicí z Černic kolem Štěnovic do Dobřan. OK bude v budoucnu součástí mimoúrovňové křižovatky (MÚK Losiná), která vznikne při stavbě obchvatu Losiné.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR