Novinky

Silnice I/20

Vznikne kontrolní stanoviště

26. 3. 2024
V přípravě stavby "I/20 Životice, křižovatka se silnicí II/188" došlo ke změně projektu. Na žádost PČR byla v průběhu roku 2023 zpracována studie na umístění kontrolního stanoviště, a to na původní (nově rušené), části silnice II/188. Toto kontrolní stanoviště bude využíváno PČR především pro vážení nákladních vozidel a je dle zadání uzpůsobeno také stavebně-technickým parametrům pro kontrolu převáženého zboží pomocí mobilního rentgenu. Původní rozsah akce bude o toto kontrolní místo rozšířen. Pro kontrolní stanoviště bude v roce 2024 zpracována dokumentace pro společné povolení, a následně bude zahájena projekční činnost ve stupni PDPS komplexně na celou akci. Také budou zpracovány geometrické plány a proběhnou výkupy pozemků.

Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR