Novinky

Silnice I/20

U Losiné vznikne zárodek křižovatky

5. 4. 2022
Od počátku dubna je u Losiné viditelná stavební aktivita, která souvisí s akcí „I/20 Losiná – okružní křižovatka“. Na území obce tak došlo k částečnému omezení provozu na hlavní komunikaci. Na hlavní trase mezi Pískem a Plzní probíhá výstavba nové okružní křižovatky (OK). Jedná se o přestavbu dopravně nevyhovující stykové křižovatky silnice I/20 se silnicí III/18047 a polní cesty. Cílem stavby okružní křižovatky o poloměru 29 m je zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti na vjezdu do obce ve směru od Plzně. Výsledná podoba OK počítá se založením budoucích větví mimoúrovňové křižovatky Losiná, která bude součástí plánovaného obchvatu obce.

Vzhledem ke stavebním úpravám vozovky je od začátku dubna až do konce června nutné částečně omezit provoz na komunikaci I/20 v místě křižovatky I/20 a III/18047. Vozidla budou po dobu částečné uzavírky jezdit jedním jízdním pruhem kyvadlově. Vzhledem k tomu, že prstenec nové křižovatky zasahuje do stávající silnice bude i v následujících v etapách stavby nutné provoz na silnici I/20 poté i nadále omezovat. Úplné dokončení stavby je plánované na listopad letošního roku.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR