Novinky

Silnice I/20

Koncept dokumentace je hotový

9. 3. 2022
Projekční společnost Valbek, spol. s r. o. dokončila koncem února koncept dokumentace pro stavební povolení (DSP) na stavbu úseku silnice I/20 Hněvkov–Sedlice. Nyní bude následovat připomínkování tohoto konceptu, po němž bude vyhotoven čistopis (předpoklad dokončení je do poloviny roku 2022). S vydání stavebního povolení se počítá v roce 2023. Stavba délky 6640 m má od poloviny roku 2020 vydané územní rozhodnutí. Kromě přípravy DSP byla již zahájena také majetkoprávní příprava.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR