Novinky

Silnice I/20

Záměr projektu bude aktualizován

26. 6. 2023
V rámci přípravy akce "I/20 Plzeň, Jasmínová – Jateční" je zapotřebí zajistit aktualizaci ekonomického hodnocení a Záměru projektu, a to podle nové směrnice platné od března 2021. V ekonomickém hodnocení budou zohledněny nové stavební náklady z Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR). Přepravní prognóza bude zpracována na základě aktuálně předpokládaných let výstavby. Aktualizaci Záměru projektu bude mít na starost firma SUDOP PRAHA a.s. z níž ŘSD uzavřelo v červnu smlouvu. O zakázku se ucházeli tři zájemci. Stejná firma měla na starost vypracování původního ZP, který byl schválen již v červnu 2016.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR