Novinky

Silnice I/20

Běží práce na přestavbě křižovatek

27. 5. 2024
Práce na úpravě dvou křižovatek u Losiné na I/20 nadále pokračují výstavbou provizorní komunikace, která odvede část provozu z hlavního tahu. Až bude náhradní silnice hotová, začne přestavba křižovatek naplno. Ke zprovoznění křižovatek by pak mělo dojít v první polovině července. V rámci akce dochází ke stavební úpravě křižovatek silnic I/20 x II/183 x III/18026 a I/20 x I/19. Stavba řeší rozšíření pravého jízdního pruhu ve směru od Plzně z 3,25 m na 5,5 m pro zajištění odbočení na silnice I/19 a usměrnění vozidel v křižovatce se silnicí II/183.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR