Novinky

Silnice I/20

Na plánované stavbě přeložky došlo k posunu

30. 5. 2023
Na plánované stavbě přeložky silnice I/20 mezi Hněvkovem a Sedlicemi došlo k dalšímu posunu v přípravě. ŘSD podalo žádost o vydání stavebního povolení. Zároveň probíhají výkupy potřebných pozemků v budoucí trase. Zatím má ŘSD vykoupeno více než 70% pozemků. Stavba na začátku a na konci úpravy naváže na stávající silnici I/20. Navrhovaná přeložka je umístěna severovýchodně od Hněvkova, Němčic a Sedlice. Na začátek stavby bude výhledově navazovat obchvat Blatné a na konci přeložka Sedlice – Nová Hospoda. Délka navrhované přeložky I/20 činí 6640 metrů. Přeložka silnice I/20 je navržena jako dvoupruhová, směrově nerozdělená v šířkové kategorii S 9,5/90. 
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR