Novinky

Silnice I/20

Úsek má povolení

10. 11. 2023

Plánovaná přeložka I/20 mezi obcemi Sedlice a Hněvkov pokročila v přípravě. Krajský úřad Jihočeského kraje vydal 8. listopadu 2023 zatím nepravomocné stavební povolení pro více než 6,6 kilometru dlouhou přeložku silnice nedaleko Blatné. Povolení se týká 23 hlavních stavebních objektů, mezi které patří např. mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Sedlice mezi novou silnicí I/20 a silnicí II/173, úprava silnice III/1213, přeložka silnice II/173, přístupy na pozemky či všech sedm plánovaných mostů. Díky přeložce se obce zbaví zejména tranzitní dopravy. Úředníci v povolení stanovili celkem 37 podmínek pro provedení stavby, přičemž poslední z nich je, že stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2028. Vydané SP je k vidění zde:

https://www.kraj-jihocesky.cz/system/files/urdeska-2023-11/927_2023-132367.pdf

Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR