Novinky

Silnice I/20

Chystá se přeložka plynovodu

25. 7. 2023
Jedním z nezbytných kroků před realizací stavby přeložky silnice I/20 mezi Hněvkovem a Sedlicemi je přeložka vysokotlakého plynovodu. Konkrétně jde o tři stavební objekty. Zakázku bude mít na starost firma EG.D, a.s., se kterou tento týden uzavřelo ŘSD smlouvu. Cena za práce činí 48 107 974 Kč (bez DPH). U stavby se v dohledné době předpokládá vydání stavebního povolení. Krajský úřad již shromáždil veškeré podklady pro vydání SP. Zatím pokračují výkupy pozemků v trase. Délka navrhované přeložky činí 6640 metrů. Přeložka je navržena jako dvoupruhová, směrově nerozdělená v kategorii S 9,5/90.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR