Novinky

Silnice I/20

Křižovatku čeká přestavba

31. 1. 2024
Stávající křižovatka silnic I/20 a III/11747 u obce Klášter nedaleko Nepomuku dozná již letos přestavby spočívající ve vložení levého odbočovacího pruhu na silnici I/20 a nakolmení napojení silnice III/11747. Stávající křižovatka silnic I/20 a III/11747 tvoří nebezpečnou dopravní závadu na silnici I/20 a je místem častých dopravních nehod. Stavbou bude odstraněno nevhodné směrové i výškové vedení silnice I/20, dojde ke zmíněnému mírnému nakolmení napojení silnice III/11747 a bude zřízen levý odbočovací pruh směrem na Klášter, umožňující bezpečné odbočení vlevo odbočujících vozidel. Délka úpravy na silnici I/20 bude 516,975 m a bude provedena v šířkové kategorii S 8,5/70. Zachováno bude stávající napojení objektu Klatovského rybářství. Délka úpravy na silnici III/11747 bude 93,991 m v šířkové kategorii S 7,0/40. Současně budou upraveny vjezdy na pozemky ve vlastnictví soukromých majitelů. V prostoru před výše uvedenou křižovatkou se nalézá ve směru staničení (ve směru na Nepomuk) po levé straně oplocení, za kterým jsou pak další pozemní objekty. Rekonstrukce křižovatky bude probíhat za provozu. Ve fázích, kdy bude probíhat napojení na stávající vozovku, bude provoz řízen dopravními signály. Silnice III/11747 bude během výstavby – ve dvou etapách zaslepena a bude umožněn pouze vjezd do zem. areálu (případně na pole). Nyní u záměru již probíhá hodnocení nabídek, kterých bylo podáno deset.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR