Novinky

Silnice I/20

Průzkum má zpracovatele

1. 12. 2022
Jednou ze staveb, která v budoucnu zlepší průjezd Plzní, je úsek silnice I/20 mezi ulicemi Jateční a Na Roudné. V jeho přípravě Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokročilo, když nyní vybralo zpracovatele zjišťovacího záchranného archeologického průzkumu (ZAV). Tím se stala plzeňská firma ZIP o.p.s., která práce provede za nabídkovou cenu 2 819 160 Kč (bez DPH). K podpisu smlouvy došlo v listopadu.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR