Novinky

Silnice I/20

U Losiné proběhne průzkum

21. 2. 2023
Zpracováním diagnostického průzkumu vozovky pokračuje příprava stavby "I/20 Losiná - obchvat". Práce má na starost firma Silniční inženýrská společnost, s.r.o., která dle smlouvy dokončí průzkum do konce března. Budoucí obchvat Losiné délky 5420 m má od listopadu 2021 územní rozhodnutí (pravomocné od června 2022). V říjnu 2022 byl vydán pokyn k zahájení prací na dokumentaci pro stavební povolení. V letošním roce se předpokládá zahájení majetkoprávní přípravy (příprava pro výkupy pozemků v trvalém záboru stavby).
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR