Novinky

Silnice I/20

Byla podána žádost o územní rozhodnutí

28. 8. 2023
Stavba projektu I/20 Plzeň, úsek Jasmínová–Jateční má sice začít až za šest let, ovšem příprava této akce běží plynule. V červenci podalo ŘSD žádost o vydání územního rozhodnutí. To bude vydávat Krajský úřad Plzeňského kraje. Vydání územního rozhodnutí se předpokládá v příštím roce.
Stavba silnice I/20 v úseku mezi ulicí Jasmínová a ulicí Jateční je jednou z plánovaných staveb v úseku Jasmínová–Plaská. Od jihu navazuje na dokončenou stavbu K Dráze–Jasmínová, na severu se napojuje na plánovanou stavbu silnice „I/20 Jateční–Na Roudné severní etapa“.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR