Novinky

Silnice I/20

Chystá se další část dokumentace

28. 1. 2022
Svého zpracovatele má od prosince 2021 stavba „I/20 Losiná - obchvat“. Konkrétně se jedná o stupeň dokumentace pro stavební povolení (DSP). ŘSD na její vypracování vybralo firmu Sudop Praha a.s., která uspěla se svojí nabídkou mezi čtyřmi zájemci o zakázku. Kromě zhotovení DSP je součástí zakázky také inženýrská činnost a majetkoprávní příprava k zajištění všech pravomocných stavebních povolení v rámci přípravy stavby. U ní se v současné době dokončuje administrace územního řízení na magistrátu města Plzně.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR