Novinky

Silnice I/20

Blíží se úprava křižovatek

25. 4. 2023
ŘSD připravuje úpravu a rozšíření křižovatky s odbočkou na I/19 na Nezbavětice a Nezvěstice, která se nachází nad obcí Losiná na silnici I/20. Úprava spočívá ve výstavbě pravého odbočovacího pruhu ve směru od Plzně na České Budějovice. Na křižovatce pravidelně dochází k nehodám a úprava kolizního místa tak přinese zvýšení bezpečnosti. To samé platí rovněž o blízké křižovatce silnice I/20 s krajskou silnicí II/183, na níž se z hlavní silnice odbočuje doleva na Starý Plzenec a doprava na Nebílovy. Zatím proběhla příprava části staveniště, kdy šlo o kácení dřevin v souvislosti s přípravou území na úpravu obou křižovatek. Nyní probíhá majetkoprávní příprava, kdy jde o výkupy pozemků a pronájmy. Pokud půjde příprava dle předpokladů, měly by se křižovatky upravovat letos v létě. 
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR