Novinky

Silnice I/20

Předjíždění bude bezpečnější

22. 12. 2022
Na plánovaném obchvatu obce Chválenice budou mít řidiči možnost bezpečnějšího a plynulejšího předjíždění. V úseku mezi staničením km 9,610 – 11,700, který zahrnuje MÚK Chlum, jsou navrženy ve stoupání stoupací pruhy. Stoupací pruhy jsou ukončeny vždy před začátkem odbočovacího pruhu k MÚK Chlum. V části trasy tedy bude komunikace vedena v rozšířeném režimu 2+1 jízdní pruhy. Obchvat délky 7709 m bude postaven v šířkové kategorii S 11,5/90. Projektová příprava je ve fázi dokončeného čistopisu dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR). Předpoklad vydání územního rozhodnutí je v roce 2023. Na svém severním začátku bude obchvat navazovat na připravovanou stavbu „I/20 Losiná, obchvat“.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR