Novinky

Silnice I/20

Úseky mají své vizualizace

11. 11. 2022
Prozatím virtuální projížďku po plánovaných úsecích si mohou prohlédnout zájemci na nových vizualizacích, které ŘSD zveřejnilo pro dva úseky na silnici I/20 v Plzni. Jde o severní etapu plánované stavby „I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné“, na kterou do budoucna naváže i jižní etapa, a to v podobě úseku „Jasmínová – Jateční“. Vizualizaci obou staveb, které výrazně zlepší průjezdnost Plzní, si můžete prohlédnout ve videu.  

Stavba: I/20 Plzeň, Jateční - Na Roudné (severní etapa): 


Stavba I/20 Plzeň, Jasmínová - Jateční (jižní etapa):
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR