Novinky

Silnice I/20

Zárodek tunelu je hotový

12. 10. 2023

Správa železnic oficiálně ukončila stavbu „Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy – Koterov. Její součástí byla i stavba tunelového zárodku pod zmodernizovanou železniční tratí, který je součástí připravované akce „I/20 Plzeň, Jasmínová – Jateční“. Stavbu více než 3 km dlouhé přeložky silnice plánuje Ředitelství silnic a dálnic zahájit okolo roku 2030. ŘSD se tak připojilo k investici SŽ. Díky tomu nebude při stavbě silnice znovu omezovat provoz vlaků. Město Plzeň pak financovalo výstavbu lávky pro pěší a cyklisty přes kolejiště v Koterově. Celková hodnota zakázky činila 2,2 miliardy korun, přičemž podíl ŘSD z této částky byl 869 milionů. Statutární město Plzeň pak přidalo 50,6 milionu.

Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR