Novinky

Silnice I/20

Začala úprava křižovatky u Kláštera

3. 4. 2024
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo se startem dubna s úpravou křižovatky silnice I/20 a III/11747 u obce Klášter poblíž Nepomuku. Stávající podoba křížení silnice I/20 se silnicí III. třídy už nevyhovuje dnešním potřebám, a to výškovým a šířkovým vedením. Práce si vyžádají částečnou uzavírku hlavního tahu silnice I/20, která bude zrekonstruována v délce 517 m. Provedena bude úprava směrového a výškového oblouku na silnici I/20. Ve směru od Plzně bude vybudován nový odbočovací pruh, který usnadní odbočování. Upraveno bude i napojení silnice III. třídy. Dále dojde na úpravu propustku a také přilehlé vjezdy a sjezdy. Práce za více než 27,2 mil. Kč (bez DPH) bude mít na starost firma Silnice Klatovy.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR