Novinky

Silnice I/20

Přestavba křižovatky má povolení

16. 8. 2022
Přestavbu stávající průsečné křižovatky silnic č. I/20, č. II/174 a č. II/177 v obci Lnáře připravuje Ředitelství silnic a dálnic. Křižovatka se nachází přímo v obci ležící v okrese Strakonice. Nově se tvar křižovatky změní na okružní. Krajský úřad Jihočeského kraje vydal 11. 8. 2022 stavební povolení. Křižovatka bude mít celkem čtyři ramena. Kromě samotných křižovatkových ramen je součástí stavby také napojení místní komunikace a sjezd k čerpací stanici pohonných hmot, sjezd k objektu Lnáře č. p. 18, zemní práce. Během prací dojde i na odstranění stávajících komunikací, ohumusování silničního tělesa, odvodnění silničního tělesa. Okružní křižovatka je navržena s vnějším průměrem 34 m, se středovým prstencem a tvarově umožňuje průjezd vozidel délky 22 m i nadměrných nákladů po silnici č. I/20. Délka větvě A je 54,25 m, větve B je 80 m, větve C 88,87 m a větve D je 55 m.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR