Novinky

Silnice I/20

V Plzni staví zárodek tunelu

27. 5. 2022
Pracovníci stavební firmy Metrostav staví v Plzni budoucí tunel pod modernizovanou železniční tratí na České Budějovice. Tunel vzniká od konce listopadu 2020 v Plzni-Božkově a nejprve se buduje takzvaný tunelový zárodek. Ten bude mít dva tubusy dlouhé cca 180 metrů a jeho cena je zhruba 1 miliarda Kč. Tunel bude součástí stavby východní okruhu Plzně (stavba I/20 Plzeň, úsek Jasmínová–Jateční), jehož výstavba je v plánu cca mezi roky 2029 až 2032. Tunel zajistí potřebné mimoúrovňové křížení se železnicí. Zárodek bude dokončený v polovině roku 2023. Při následné samotné stavbě celého úseku se pak vyhloubí podzemní stěny a tunel se vystrojí. Při stavbě vlastní komunikace se tunel bude ještě prodlužovat na 300 metrů, ale už jen v povrchové části. Momentálně se staví stěny a strop zárodku. Na zárodek tunelu se vrátí zásypy a staveniště se uvede do stavu podobného době před stavbou. Zárodek se nyní buduje v rámci jednoho omezení na železnici.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR