Novinky

Silnice I/20

Obchvat pomůže dvěma obcím

29. 12. 2023

Množstvím obcí stále prochází trasa silnice I/20. Hned dvě obce se zbaví provozu díky stavbě obchvatu Chválenic. Vedle této obce ubyde zásadním měrou provoz též v nedalekých Želčanech, kterou silnice prakticky dělí na půl. Cílem stavby oficiálně pojmenované jako „I/20 Chválenice, přeložka“ je vyvedení tranzitní a osobní dopravy mimo zastavěná území obou obcí. Základními přínosy cca 7,7 km dlouhé přeložky je zejména zrychlení průjezdu danou lokalitou, zlepšení parametrů a bezpečnosti jízdy, zvýšení komfortu pro projíždějící vozidla a dopravní zklidnění v obcích, kterými stávající silnice I/20 prochází. K tomu je třeba připočíst také zlepšení životních podmínek a prostředí obyvatel v dotčených obcích.

Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR