Novinky

Silnice I/20

Chystá se průzkum trasy

10. 10. 2022
Pokrok v přípravě nastal v případě stavby "I/20 Plzeň, Jateční - Na Roudné", u níž Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) momentálně hledá zpracovatele zjišťovacího záchranného archeologického průzkumu (ZAV). Na základě postupu přípravy a na základě dokončení prvotního předběžného ZAV je nutné přistoupit k zadání "zjišťovacího záchranného archeologického průzkumu", který bude spočívat v terénní části (výzkum, geodetické zaměření, dokumentační práce, odkryv a skrývka, opětovné zahrnutí) a ve zpracování (odborné vyhodnocení, zpracování dokumentace, laboratorní zpracování, konzervace nálezů, odborné analýzy). Lhůta pro podání nabídek vypršela na začátku října 2022 a podána byla jediná nabídka. Již na počátku září 2022 došlo u této stavby k dokončení čistopisu dokumentace pro územní rozhodnutí, které chce ŘSD získat v roce 2023.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR