Novinky

Silnice I/20

Povolení je pravomocné

26. 9. 2023
Připravovaná přestavba křižovatky silnice I/20 se silnicí II/188  III/02014 u obce Životice má od konce srpna pravomocné povolení. V současné době jsou zpracovány geometrické plány na výkupy pozemků, které začnou v roce 2023. Samotná stavba má být zrealizována v roce 2025. V průběhu srpna 2023 byla dokončena technická studie kontrolního stanoviště. Křižovatka se nachází západně od obce Životice poblíž Podhůří, což je místní část města Kasejovice. Jedná se o odsazenou křižovatku, jejíž vedlejší ramena jsou od sebe vzdálena cca 20 m. Realizací přeložek se zlepší úhel křížení jednotlivých ramen a z odsazené křižovatky se stane průsečná křižovatka s úhlem křížení 90°. Oproti stávajícímu stavu je samotná křižovatka odsunuta o více než 200 m na západ. 
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR