Novinky

Silnice I/20

Blíží se úprava křižovatek

13. 2. 2024
Pět měsíců by měla trvat stavební úprava křižovatek silnic I/20 x II/183 x III/18026 a I/20 x I/19 u obce Losiná. Stavba řeší rozšíření pravého jízdního pruhu ve směru od Plzně z 3,25 m na 5,5 m pro zajištění odbočení na silnice I/19 a usměrnění vozidel v křižovatce se silnicí II/183. Úpravu současných úrovňových křížení bude mít na starost společnost Vodohospodářské stavby spol. s r.o., která uspěla v soutěži o zakázku s nabídnutou cenou ve výši 13 856 079 Kč (bez DPH). Předpoklad ŘSD při zadání zakázky přitom činil 22 795 450 Kč (bez DPH). Smlouvu s vítězem veřejné zakázky uzavřelo Ředitelství silnic a dálnic 24. ledna 2024, přičemž ŘSD vybíralo z celkem 10 předložených nabídek. Práce by měly začít ve 2. čtvrtletí 2024.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR