Novinky

Silnice I/20

Část stavby povede tunelem pod tratí

28. 1. 2022
Také prostorem pod kolejemi povede v budoucnu východní část plzeňského okruhu tvořeného stavbou „I/20 Plzeň, úsek Jasmínová–Jateční“. Část z 3670 m dlouhé stavby bude dvoukolejnou železniční trať podcházet v tunelu. Kromě kolejí povede nad tunelem i přeložka Sušické ulice. Kvůli technickému řešení se musel upravovat projekt stavby. Součástí zpracovávané dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) jsou tedy i následující práce: návrh dvou dočasných stavebních jam, stavební řešení prodloužené části tunelu, technologické vybavení prodloužené části tunelu a bezpečnostní dokumentace prodloužené části tunelu. K dokončení konceptu DÚR došlo v prosinci 2021 a nyní je připomínkován.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR